Οι βιομηχανικοί όμιλοι συμφωνούν για κοινή δράση σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας

0
Οι βιομηχανικοί όμιλοι συμφωνούν για κοινή δράση σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας
Οι βιομηχανικοί όμιλοι συμφωνούν για κοινή δράση σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας
Οι βιομηχανικοί όμιλοι συμφωνούν για κοινή δράση σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας

Η συγκέντρωση πέντε οργανισμών με κοινά οράματα για την ασφάλεια και την ασφάλεια του παγκόσμιου εμπορίου θα επωφεληθεί από ενοποιημένες πηγές πληροφοριών και δεδομένων για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των θεμάτων με στόχο την παραγωγή προληπτικών αποτελεσμάτων.

Στις 16 Μαρτίου 2023 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) από εκπροσώπους των ακόλουθων πέντε οργανισμών:
Σύστημα ειδοποίησης συμβάντων φορτίου (CINS), Πρόγραμμα Αναφοράς Συμβάντων Εμπιστευτικού Ανθρώπινου Παράγοντα (ΤΕΡΕΤΙΣΜΑ), Ένωση Ιδιοκτητών Εμπορευματοκιβωτίων (COA), International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA) και Ship Message Design Group (SMDG).

Οι συμμετέχοντες έχουν κοινό σκοπό να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας που επιτρέπει σε κάθε ομάδα να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες της άλλης όσον αφορά τις στρατηγικές της σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Αυτά, στο άμεσο μέλλον, θα επικεντρωθούν στη βελτιωμένη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας μεταφοράς και διακίνησης αγαθών που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν τραυματισμό στο εργατικό δυναμικό ή/και ζημιά στο περιβάλλον και στα ίδια τα αγαθά.

Ο John Beckett, Πρόεδρος της ICHCA σχολίασε: «Αυτή η μοναδική ομάδα ηγετών του κλάδου έχει τη δυνατότητα να συντονίζει δεδομένα, έρευνες και βέλτιστες πρακτικές σε όλο το ευρύ φάσμα της διεθνούς διακίνησης φορτίων. Βασικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σε όλο τον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών, μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης, των ρυθμιστικών αρχών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με πρακτικά και αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας».

Ένα θεμελιώδες μέρος της παραγωγής της ομάδας θα είναι οι δημοσιεύσεις, ένας στόχος που βρίσκεται κοντά στην καρδιά του Αναπληρωτή Προέδρου του CINS, Dirk Van de Velde, «Ως παράδειγμα όπου απαιτείται άμεση προσοχή, οι πυρκαγιές σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι ψηλά στη λίστα, “ αυτός είπε. «Η συνδυασμένη γνώση, η εμπειρία και ο πόρος βάσης δεδομένων των υπογραφόντων σε αυτό το Μνημόνιο Συνεννόησης, που διαχειρίζονται με συντονισμένο τρόπο, έχουν τεράστιες δυνατότητες να αξιοποιήσουν αλλαγές στις διαδικασίες ασφάλειας. Θα δημοσιεύσουμε οδηγίες για την επεξεργασία των μπαταριών ιόντων λιθίου, μεταξύ άλλων φορτίων, στο εγγύς μέλλον».

Σε αναζήτηση πρακτικών αλλαγών που θα αμβλύνουν τέτοιους κινδύνους, το Μνημόνιο Συνεργασίας καλεί για συντονισμένες προσπάθειες τόσο σε περιφερειακά όσο και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και δέσμευση με τους σχετικούς ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ΙΜΟ και άλλων κατάλληλων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών.

Άλλοι δηλωμένοι στόχοι περιλαμβάνουν τη συνεργασία για την έναρξη καινοτόμων παγκόσμιων ερευνών και μελετών που μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση αυτών των οργανισμών για λογαριασμό των μελών και των συνεργατών τους. Θα υπάρξει επίσης ανταλλαγή ευρημάτων έρευνας και δημοσιεύσεων για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών, αποφεύγοντας παράλληλα την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών με τη συγκέντρωση πόρων.

«Η CHIRP Maritime είναι στην ευχάριστη θέση να είναι μέρος του ΜΣ. Η CHIRP Maritime θα συνεργαστεί με τους εταίρους μας για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα και συμβάντα που σχετίζονται με επιχειρησιακά φορτία και να μοιραστεί μάθηση με την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα για να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού και να μειώσει τον αριθμό των περιστατικών φορτίου στα πλοία και στα τερματικά» εξήγησε ο David της CHIRP Watkins.

Schreibe einen Kommentar